FTK Sp. z o.o.

Witamy na stronie FTK sp. z o.o.

FTK Sp. z o.o.

LIDER BRANŻY TYTONIOWEJ

FTK Sp. z o.o.

NR 1 w REGIONIE

"TYTOŃ TO NASZA PASJA"

Syndyk masy upadłości FTK Sp.z.o.o. z siedzibą w Krasnymstawie (sygn. akt IX GUp 13/18 ) oferuje do sprzedaży

następujące składniki majątku masy upadłości:

 

  • a. Linia do produkcji krajanki tytoniowej – cena netto 1 280 000 zł , wadium 128 000 zł
  • b. Linia produkcji tytoniu do fajki wodnej – cena netto 288 000 zł , wadium 28 000 zł

 

1. Oferty zakupu poszczególnych składników objętych konkursem ofert należy kierować,
w zapieczętowanej nieprzeźroczystej kopercie z adnotacją „Oferta zakupu – upadłość sygn. akt IX GUp 13/18- NIE OTWIERAĆ” na adres: Biuro syndyka masy upadłości FTK sp. z.o.o. ul. Leśna 2 23-200 Krasnystaw w terminie do dnia 19 lutego 2020 r. do godziny 14.30 ( decyduje data oferty do biura syndyka ).

 

2. Rozpoznanie ofert nastąpi w biurze syndyka dnia 20 lutego o godzinie 10.00

 

3. Warunkiem przyjęcia oferty jest uiszczenie wadium na rachunek masy upadłości w Alior Bank SA 14 2490 0005 0000 4530 9803 2589 w terminie do dnia     19 lutego 2020 r. (decyduje data zaksięgowania na rachunku bankowym masy upadłości);

 

4. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę na poszczególny składnik majątku objęty sprzedażą ofertową.

 

5. Szczegółowe informacje dotyczące sprzedawanych składników majątku masy upadłości, regulamin konkursu ofert można uzyskać w biurze syndyka lub telefonicznie pod nr 603 485 791

 

 

 Opis linii do produkcji krajanki tytoniowej

 Zdjęcia linii do produkcji krajanki tytoniowej

 Opis lini produkcji tytoniu do fajki wodnej

 Zdjęcia linii produkcji tytoniu do fajki wodnej

 

 Regulamin sprzedaży linii