FTK Sp. z o.o.

Witamy na stronie FTK sp. z o.o.

FTK Sp. z o.o.

LIDER BRANŻY TYTONIOWEJ

FTK Sp. z o.o.

NR 1 w REGIONIE

"TYTOŃ TO NASZA PASJA"

Syndyk masy upadłości FTK  sp. z.o.o. ( sygn. akt IX GUp 13/18 ) oferuje do sprzedaży następujące składniki majątku masy upadłości:

 

- mobilny terminal magazynowy Honeywell

- sprzęt komputerowy, telefony komórkowe, sprzęt AGD,  opakowania,

- wózki widłowe elektryczne,

- linię do produkcji brykietu,

- samochody osobowe ( Opel, Honda, Toyota )

 

Szczegółowe informacje i wykaz oferowanych składników majątkowych znajdują się na stronie internetowej: syndyk-lubelskie.pl i pod numerem telefonu: 603 485 791.

Oferty dotyczące poszczególnych ruchomości z proponowaną ceną zakupu i pozycją z wykazów  należy przesłać  w zamkniętej kopercie z dopiskiem                „oferta zakupu” na adres: Biuro syndyka masy upadłości FKT sp. z.o.o. ul. Leśna 2   22-300 Krasnystaw.

 

Syndykowi zatrzega się prawo do swobodnego wyboru oferty, unieważnienie sprzedaży ofertowej w części lub całości bez podania przyczyny.

 

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

1. AGD

2. Części różne

3. Elektronika

4. Narzędzia

5. Opakowania

6. Sprzęt komputerowy

7. Telefony