FTK Sp. z o.o.

Witamy na stronie FTK sp. z o.o.

FTK Sp. z o.o.

LIDER BRANŻY TYTONIOWEJ

FTK Sp. z o.o.

NR 1 w REGIONIE

"TYTOŃ TO NASZA PASJA"

 
 
Specjalista do spraw BHP i ppoż.

Prowadzi działania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy na terenie całego zakładu. Jest odpowiedzialny za sprawdzanie warunków pracy w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bhp. Kontroluje stan bezpieczeństwa pracy aby w jak największym stopniu ograniczyć wypadki przy pracy oraz ilość zdarzeń niebezpiecznych. Zajmuje się również sporządzaniem ocen i analiz ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy. Współpracuje z Państwową Inspekcją Pracy , Państwową Inspekcją Sanitarną i z Państwową Strażą Pożarną.

 

Kontakt: 

Bezpieczeństwo i higiena pracy w FTK