FTK Sp. z o.o.

Witamy na stronie FTK sp. z o.o.

FTK Sp. z o.o.

LIDER BRANŻY TYTONIOWEJ

FTK Sp. z o.o.

NR 1 w REGIONIE

"TYTOŃ TO NASZA PASJA"

 

Zespół Kadr
  • zajmuje się rekrutacją i wstępną selekcją pracowników;
  • planuje potrzeby kadrowe w porozumieniu z innymi działami;
  • prowadzi wszelkie sprawy personalne;
  • prowadzi prawidłową administrację kadrową i płacową;
  • czuwa nad zgodnością zawieranych umów z Kodeksem Pracy oraz innymi pokrewnymi przepisami;
  • pilnuje niewykorzystanych urlopów, okresowych badań oraz innych obowiązkowych czynności, jakie spoczywają na pracodawcy.  

 

Kontakt: