FTK Sp. z o.o.

Witamy na stronie FTK sp. z o.o.

FTK Sp. z o.o.

LIDER BRANŻY TYTONIOWEJ

FTK Sp. z o.o.

NR 1 w REGIONIE

"TYTOŃ TO NASZA PASJA"

2015 Certyfikat ISO 1

 
 
 
Posiadamy certyfikat ISO 9001:2008 od 2012 roku w zakresie sprzedaży tytoniu wstępnie przetworzonego.

Zobowiązanie do jakości jest ważną częścią celów FTK Sp. z o.o.

Realizacja planu sprzedaży, sukcesywny wzrost dochodów firmy jest nieodzownym elementem ciągłego doskonalenia organizacji pracy oraz identyfikowania i spełnienia wymagań naszych klientów. 

FTK Sp. z o.o. kładzie szczególny nacisk na profesjonalną obsługę klienta, uwzględniając wymagania prawne, organizacyjne i finansowe klientów. 

 Nasze dążenie do sukcesu w zakresie jakości sprzedaży wdrażamy poprzez: 

- opracowywanie planów sprzedaży tytoniu nieprzetworzonego; 

- ciągłe doskonalenie organizacji pracy oraz dostarczanie szerokiej gamy asortymentu z zachowaniem ustalonych z klientem wymagań jakościowych i terminów dostaw; 

- budowanie trwałych relacji z klientem poprzez pełne wykorzystanie przez pracowników swoich kwalifikacji oraz wiedzy o produkcie; 

- uczestnictwo w targach w celu umacniania pozycji na rynku oraz pozyskania nowych kontaktów z klientami; 

- prowadzenie aktywnej polityki cenowej wobec klientów; 

- utrzymanie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001-2008.   

 

Wdrażając i utrzymując system jakości wg normy PN-EN ISO 9001-2008, zobowiązujemy się do spełnienia wymagań normy i ciągłego doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością.