FTK Sp. z o.o.

Witamy na stronie FTK sp. z o.o.

FTK Sp. z o.o.

LIDER BRANŻY TYTONIOWEJ

FTK Sp. z o.o.

NR 1 w REGIONIE

"TYTOŃ TO NASZA PASJA"

Syndyk masy upadłości FTK sp. z.o.o. ( sygn. akt IX GUp 13/18 ) oferuje do sprzedaży następujące składniki majątku masy upadłości:

 - linię do produkcji brykietu opartą o przetwarzanie słomy i siana,

 - samochody osobowe / Skody Fabia, Ople Astra, Toyota Avensis /

 Szczegółowe informacje i wykaz oferowanych składników majątkowych znajdują się na stronie internetowej: www.ftk.pl lub syndyk-lubelskie.pl i pod numerem telefonu: 603 485 791.

 Oferty dotyczące poszczególnych składników należy przesłać w zamkniętej kopercie dopiskiem „oferta zakupu” na adres:

 Biuro syndyka masy upadłości FKT sp. z.o.o. ul. Leśna 2   22-300 Krasnystaw

 w terminie do dnia 10.06.2019 (decyduje data złożenia oferty do biura syndyka).

 Syndykowi zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, unieważnienia sprzedaży ofertowej w części lub całości bez podania przyczyny.

  - Linia brykietu 

  - Wykaz samochodów