FTK Sp. z o.o.

Witamy na stronie FTK sp. z o.o.

FTK Sp. z o.o.

LIDER BRANŻY TYTONIOWEJ

FTK Sp. z o.o.

NR 1 w REGIONIE

"TYTOŃ TO NASZA PASJA"

Syndyk masy upadłości FTK sp. z.o.o. ( sygn. akt IX GUp 13/18 ) oferuje do sprzedaży następujące składniki majątku masy upadłości:

 

Linki do wykazów:

 

1. sprzęt laboratoryjny

2. sprzęt komputerowy

3. telefony komórkowe

4. sprzęt AGD

5. opakowania

6. wózki widłowe

7. linię do produkcji brykietu

8. samochody osobowe

9. części rózne

 

 

Szczegółowe informacje i wykaz oferowanych składników majątkowych znajdują sie również na stronie syndyk-lubelskie.pl i pod numerem telefonu 603 485 791

Oferty dotyczące poszczególnych ruchomości z proponowaną ceną zakupu i pozycją z wykazów należy przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta zakupu” na adres: Biuro syndyka masy upadłości FKT sp. z.o.o. ul. Leśna 2   22-300 Krasnystaw w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia (decyduje data złożenia oferty do biura syndyka).

Syndykowi zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, unieważnienia sprzedaży ofertowej w części lub całości bez podania przyczyny.