FTK Sp. z o.o.

Witamy na stronie FTK sp. z o.o.

FTK Sp. z o.o.

LIDER BRANŻY TYTONIOWEJ

FTK Sp. z o.o.

NR 1 w REGIONIE

"TYTOŃ TO NASZA PASJA"

 

 

Syndyk masy upadłości FTK sp. z.o.o. ( sygn. akt IX GUp 13/18 ) oferuje do sprzedaży następujące składniki majątku masy upadłości:

- linię do produkcji brykietu opartą o przetwarzanie słomy i siana,

 - samochody osobowe: Ople Astra, Toyota Avensis, Honda Civic

 - wózki widłowe

Szczegółowe informacje i wykaz oferowanych składników majątkowych znajdują się na stronie internetowej: www.ftk.pl lub syndyk-lubelskie.pl i pod numerem telefonu: 603 485 791.

Oferty dotyczące poszczególnych ruchomości należy przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta zakupu” na adres: Biuro syndyka masy upadłości FTK sp. z.o.o. ul. Leśna 2   22-300 Krasnystaw w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia (decyduje data złożenia oferty do biura syndyka).

Syndykowi zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, unieważnienia sprzedaży ofertowej w części lub całości bez podania przyczyny.

 

Wykaz składników do sprzedaży:

1. Linia brykietu

2. Wykaz samochodów

3. Wykaz wózków widłowych