FTK Sp. z o.o.

Witamy na stronie FTK sp. z o.o.

FTK Sp. z o.o.

LIDER BRANŻY TYTONIOWEJ

FTK Sp. z o.o.

NR 1 w REGIONIE

"TYTOŃ TO NASZA PASJA"

POLITYKA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

FTK Spółka z o. o. to dynamicznie rozwijająca się firma z branży produkcyjnej z tradycjami sięgającymi 1951 r. W naszej długofalowej strategii uwzględniamy zasady polityki zrównoważonego rozwoju, której kluczowym elementem jest uwzględnianie w działalności gospodarczej potrzeb pracowników firmy, oczekiwań otoczenia lokalnego oraz poszanowanie środowiska naturalnego. Tworząc i aktualizując strategię rozwoju firmy zobowiązaliśmy się do nieustawania w staraniach zapewniających bezpieczeństwo naszym pracownikom oraz do likwidacji wszelkich barier wynikających ze stereotypów społecznych czy kulturowych. ŚRODOWISKO Dokładamy wszelkich starań aby działalność przedsiębiorstwa prowadziła nie tylko do wzrostu jego wartości i realizacji założonych celów biznesowych, ale również przynosiła wymierne korzyści lokalnym społecznościom, w których funkcjonujemy, a także środowisku naturalnemu stanowiącemu nasze otoczenie. Promujemy świadomość ekologiczną wśród pracowników firmy i redukujemy wpływ przedsiębiorstwa na środowisko poprzez następujące działania:

• zapewnienie koszy do segregacji odpadów,

• stosowanie papieru z recyclingu,

• minimalizacja zużycia papieru poprzez elektroniczny obieg dokumentów,

• wewnętrzne kampanie informacyjne promujące wśród pracowników racjonalne gospodarowanie odpadami i zużyciem zasobów (woda, energia elektryczna).

W zakresie wpływu działalności produkcyjnej na środowisko – przestrzegamy wszystkich aktualnych standardów ochrony środowiska oraz wewnętrznych uregulowań w tym zakresie. Ponadto dokładamy starań, by uruchamianie produkcji nowych wyrobów było zawsze poprzedzone analizą ich wpływu na środowisko. Opracowaliśmy zestaw wewnętrznych wymogów środowiskowych, jakościowych i standardów pracowniczych obowiązujących na terenie Spółki, które muszą spełniać dostawcy i podwykonawcy współpracujący z naszą firmą: • BHP i p.poż

• Ruch osobowy

• Wymogi dotyczące ochrony środowiska

 

OTOCZENIE SPOŁECZNE

Mamy świadomość, że jako ważny pracodawca w regionie wywieramy istotny wpływ na lokalną społeczność i jej rozwój. Wspieramy działania służące wzrostowi aktywności społecznej i przykładamy dużą wagę do tego, by nasza działalność była efektem dobrego poznania oczekiwań i potrzeb otoczenia lokalnego.

1) Współpracujemy z Urzędem Pracy w Krasnymstawie, ułatwiając w ten sposób absolwentom odbycie stażu zawodowego i aktywnie przyczyniając się do przeciwdziałania bezrobociu.

2) Dokładamy starań, by utrzymać wysokie standardy etyczne poprzez prowadzenie kodeksu zachowań etycznych oraz regularną organizację szkoleń dla pracowników w tym zakresie.

3) Umożliwiamy pracownikom angażowanie się w wolontariat pracowniczy.

 Co roku współorganizujemy festyny w regionie, na które zapraszamy nie tylko pracowników z rodzinami, ale wszystkich mieszkańców i władze samorządowe, dzięki czemu możemy lepiej poznać oczekiwania lokalnej społeczności

PRACOWNICY

Przywiązujemy dużą wagę do rozwoju pracowników mając świadomość, że to od nich w dużej mierze zależy konkurencyjność firmy i zdolność do odnoszenia sukcesów. Wspieramy podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez bogaty program szkoleń, indywidualnie opracowywane plany treningowe oraz specjalne programy motywacyjne, które premiują najefektywniejszych pracowników i najbardziej zaangażowanych we wzajemną wymianę wiedzy i praktyk. Dokładamy starań, by zapewnić pracownikom jak najbardziej przyjazne środowisko działania poprzez następujące działania.

• realizujemy szereg inicjatyw podnoszących bezpieczeństwo pracy (np. organizujemy szkolenia z zakresu BHP i p.poż, zapewniamy naszym pracownikom możliwość uczestniczenia w szkoleniach organizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie,),

• promujemy zdrowy tryb życia pomagając w organizacji zajęć sportowych dla pracowników i ich rodzin, • prowadzimy regularne badania opinii wśród pracowników, by poznać ich oczekiwania. Realizujemy politykę równych szans poprzez

• prowadzenie rekrutacji nowych pracowników w oparciu o przejrzyste, obiektywne zasady eliminujące możliwość dyskryminacji,

• stworzenie jasnego systemu ocen pracowniczych i awansów,

• prowadzenie wśród pracowników kampanii świadomościowych zapobiegających praktykom dyskryminacyjnym.