FTK Sp. z o.o.

Witamy na stronie FTK sp. z o.o.

FTK Sp. z o.o.

LIDER BRANŻY TYTONIOWEJ

FTK Sp. z o.o.

NR 1 w REGIONIE

"TYTOŃ TO NASZA PASJA"

 

      Oferty sprzedaży składników majątku masy upadłości FTK Sp. z o.o. 

 

 

            1. Oferta sprzedaży składników majątku masy upadłości FTK Sp. z o.o.

           2. Syndyk masy upadłości FTK sp. z.o.o. oferuje do sprzedaży składniki majątku masy upadłości.

           3. Syndyk masy upadłości FTK sp. z.o.o. oferuje do sprzedaż składników majątku masy upadłości

              (sprzęt laboratoryjny, komputerowy i inne).

           4. Syndyk masy upadłości FTK Sp. z.o.o. oferuje do sprzedaży nieruchomości gruntowe - zakończone

           5. Syndyk masy upadłości FTK Sp. z.o.o. (sygn. akt IX GUp 13/18 ) oferuje do sprzedaży składniki majątku upadłego. - zakończone

             6.Syndyk masy upadłości FTK sp. z.o.o. ( sygn. akt IX GUp 13/18 ) oferuje do sprzedaży następujące składniki majątku masy upadłości

            7. Syndyk masy upadłości FTK Sp. z.o.o. z siedzibą w Krasnymstawie (sygn. akt IX GUp 13/18 ) oferuje do do sprzedaży nieruchomości i ruchomości.

              oferuje do sprzedaży nieruchomości i ruuchomości majątku masy upadłości

             8. Syndyk masy upadłości FTK Sp. z.o.o. z siedzibą w Krasnymstawie (sygn. akt IX GUp 13/18 ) oferuje do sprzedaży z wolnej ręki następujące

                składniki majątku masy upadłości.